Bolag i företagsinkubatorn gör exit

createexiteventbolag