Arena och bostäder vid Munktellstaden

arenabadhus