Arena och bostäder vid Munktellstaden

Arena o bad m gul